Közhasznúsági nyilatkozat

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány

2005. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú alapítványok esetében - a közhasznúsági jelentés készítését, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg.

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A szervezet bemutatása:

Adószáma: 18118023-1-41
Cégbejegyzési száma: 9565 ( Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 16.Pk.60.486/2005/1. )
Székhelye: 1046 Budapest, Lahner György u. 31. fsz.5
Közhasznú minősítés fokozata: közhasznú szervezet

I. Működési Beszámoló

Alapítványunk - a 2005.05.31.-től 2005.12.31.-ig terjedő időszakban - az alábbi feladatokat látta el, összhangban az Alapító Okiratában meghatározottak szerint, a konkrét alapítványi célok végrehajtásával. Az alapítvány tartós közérdekű célja: tenni az emberekért állatok közreműködésével, és segíteni egy új és felelősségteljesebb nemzedék szemléletének kialakításában. Tenni a környezetért, és az állatokért. Segíteni szeretnénk, az olyan beteg embereknek, akiknek gyógyulását, állatokkal elő lehet segíteni.

1. 1. Közcélú, közhasznú feladatok:

Az alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában fel
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem, a).egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység:

Kutyák alkalmazása a különböző fokú szellemi, és testi sérülések kezelésében. Nagydorogon megkezdtük munkánkat a nyelv-és beszéd fejlesztő csoportokban. Két óvoda jelentkezett az ingyenes kutyás terápiára, ahol eredményesen és biztonságosan dolgoztunk. A program átnyúlt a 2006-os esztendőbe.

b). nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Állat és környezetvédelmi előadásokat tartottunk iskolákban a kutyákkal. Minden munkát megelőz egy állatvédelmi előadás, hogy a gyerekek megfelelően bánjanak a kutyákkal.

1.2. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése:

Alapítványunk jelenleg az ügyvezető elnök, és kutyái segítségével dolgozik, külön díjazást nem kap. Az alapítvány a támogatásként kapott anyagi segítség által, illetve az ügyvezető elnök a saját anyagi forrásaikból vásárolt tárgyi eszközökkel dolgozott.
A pénzügyi feltételek megteremtése érdekében az alapítvány pályázatot nyújtott be:
- magáncégekhez
- vállalatokhoz
- alapítványokhoz

II. Számviteli törvény szerinti beszámoló - 1. Közhasznú mérleg (2005. december 31.) - megtekint

IV. Vagyon felhasználási kimutatás
1. Bevételek

A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok És Oktatási Alapítvány 2005-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett: - megtekint

V. Központi Költségvetési szervtől kapott támogatások

Az alapítvány a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást, illetve önkormányzati támogatást nem kapott.

.